Prezentacja urządzenia DIERS Formetric4D

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERPAII ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKIE
ZAPRASZA NA
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone prezentacji urządzenia DIERS Formetric4D. Urządzenie to w sposób bezinwazyjny diagnozuje postawę ciała i aparat ruchu, daje możliwość uzyskania pełnego obrazu kręgosłupa bez użycia promieniowania rentgenowskiego. W programie zebrania planujemy m. in. wykłady naukowo-szkoleniowe oraz prezentacje urządzenia przez zaproszonych Gości.

Termin: 15-03-2014r (sobota)
Miejsce: sala „C” Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – część naukowo-szkoleniowa zebrania
Informacje:  tel. 602 280 960

 

Program

10:00:00 Przywitanie Wszystkich Uczestników Zebrania – Andrzej Szczygieł, Kordian Lach, Marek Wiecheć – sprawy organizacyjne i inne.
10.20 –12.20 Gość Specjalny - Zbigniew Pierre Kuliberda ( specjalista IDRN – dynamicznego cyfrowego obrazowania kręgosłupa, Dyrektor Centre d’Evaluation
posturale, Clinique du Diaconat w Strasburgu).A – Wykład nt. postawa ciała oraz charakterystyka wad postawy ciała w aspekcie klinicznym.
B – Prezentacja urządzenia DIERS Formetric 4D – prezentacja wieloletnich badań oraz możliwości klinicznego zastosowanie prezentowanego urządzenia.
12.30 –12.50 PODSUMOWANIE – DYSKUSJA
13.00 ZAKOŃCZENIE

Zmarł mgr Stanisław Wanic

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 03.03.2014 zmarł nasz nauczyciel, nasz przyjaciel, nasz kolega, mgr Stanisław Wanic, specjalista rehabilitacji leczniczej. Był On prekursorem nowoczesnej rehabilitacji w środowisku kieleckim, dla którego dobro pacjenta stanowiło nadrzędny cel.
Zapamiętamy Go jako bezkonfliktowego, uśmiechniętego i życzliwego człowieka, którego wesołe anegdoty będziemy wspominać przez długie lata.

Cześć Jego pamięci!!!

Z wyrazami współczucia i wsparcia dla rodziny oraz najbliższych

Społeczność Fizjoterapeutów Regionu Świętokrzyskiego
Przyjaciele z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Prezes Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
Konsultant Województwa świętokrzyskiego w dziedzinie Fizjoterapii

Kurs dla fizjoterapeutów

Zapraszamy fizjoterapeutów do wzięcia udziału w kursie, który uzyskał akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii z zakresu: „Rehabilitacja po mastektomii. Profilaktyka, rozpoznanie i leczenie raka piersi. Etapy postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentek po mastektomii.”

Terminy szkolenia:
28-30.03.2014
24-26.10.2014

Prowadzenie: dr n. med. Anna Opuchlik, dr n. med. Anna Włoch, miejsce: Świętokrzyskie Centrum Onkologii Kielce

Informacje i formularze do pobrania na stronie: www.onkol.kielce.pl

Zdjęcia ze szkolenia ICF

Przedstawiamy zdjęcia ze szkolenia ICF dla członków PTF Świętokrzyskiego, które odbyło się w dniu 23.11.2013 roku.

Spotkanie Wigilijne PTF Świętokrzyskie

W dniu 13 grudnia 2013 roku o godz. 16.30
w Hotelu Accademia Al. 3-go maja 13 w Ostrowcu Świętokrzyskim
odbędzie się
SPOTKANIE WIGILIJNE
Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział Świętokrzyski

zapraszamy członków i sympatyków PTF
prezes PTF Marek Wiecheć

Światowe Dni Fizjoterapii 2013

W ramach obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii ustanowionego przez Światową Konfederację Fizjoterapii na dzień 8 września, w województwie świętokrzyskim w dn 07-09.09.13 miały miejsce wydarzenia przygotowane dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu. Inicjatorem obchodów była Światowa Konfederacja Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Zarząd Główny oraz oddział Świętokrzyski, Krajowy Konsultant w dziedzinie Fizjoterapii Profesor Zbigniew Śliwiński oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Fizjoterapii dr Wojciech Kiebzak. W spotkaniach, które miały charakter edukacyjny oraz kliniczny wzięło udział ponad 200 osób. Zgłaszający się pacjenci spotykali się na prelekcjach oraz klinicznych badaniach funkcji narządu ruchu. Celem spotkań edukacyjnych było zaznajomienie z zagadnieniami sprawności motorycznej w aspekcie neurologicznym, ortopedycznym, pediatrycznym i geriatrycznym oraz profilaktyki schorzeń narządu ruchu. Celem wizyt diagnostycznych dla pacjentów w wieku od okresu niemowlęcego, aż do pełnej dojrzałości, była ocena stanu funkcjonalnego narządu ruchu, działania profilaktyczne ochrony narządu ruchu oraz planowanie terapii. Działania te wykonano z wykorzystaniem skutecznych metody fizjoterapeutycznych takich jak: metoda Vojty, Ackermanna, Mulligan, PNF, kinesio taping, NDT-Bobath, SI oraz system Diers. Spotkania odbywały się w ośmiu placówkach: PZOZ Starachowice, 21 WSZUR Busko Zdrój, Markmed i Rawszczyzna Ostrowiec Świętokrzyski, KAMA Pacanów oraz ŚCO i WSSD Kielce. Inicjatorzy szczególnie dziękują wszystkim pacjentom za udział w spotkaniach, dyrekcjom wymienionych placówek oraz organizatorom.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami